KMA-samordnare

Behöver Ni en KMA-samordnare?

Arbetet som KMA-samordnare innebär att vi ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse ledningen med material och beslutsunderlag inom området.

Hålla ordning vid uppstart av projekten samt under projektets gång. Vara behjälplig med att lyssna av de som arbetare ute i projekten och skapa fungerade rutiner, och göra arbetet enklare för ledningen som är ansvariga för att dessa frågor hanteras på rätt sätt.

Detta kan innebära att ta fram verktyg och rutiner men även att utbilda och informera verksamheten. KMA samordnaren kan göra revisioner, jobba för kreativa lösningar, uppdatera och dokumentera. Hjälpa till med att kontrollera att underleverantörer levererar enligt avtal. I projekt med miljöklassning kan KMA samordnaren identifiera, planera, genomföra och följa upp miljöklassningsaktiviteter i projektet.

#kma#kmasamordning#b3q#kvalite#miljö#arbetsmiljö

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenterade artiklar