Tjänster

Projektingenjör
Entreprenadingenjör

PING, Projektingenjör EI eller Entreprenadingenjör, kärt barn har många namn.

Oavsett så kan vi leverera kompetensen oavsett vad du kallar den.

 

En entreprenadingenjör är en viktig del av en projektgrupp som arbetar med bygg- eller anläggningsprojekt. En entreprenadingenjör kan bidra till en projektgrupp på följande sätt:

  • Projektledning: En entreprenadingenjör ansvarar för att planera och genomföra projektet i enlighet med kundens krav, budget och tidsram. En entreprenadingenjör övervakar projektets framsteg, löser problem och rapporterar till platschefen och andra intressenter.

 

  • Kostnadsanalys: En entreprenadingenjör utför kostnadsberäkningar och upprättar offerter för projektet. En entreprenadingenjör ser till att projektet håller sig inom den ekonomiska ramen och optimerar resursanvändningen.

 

  • Tidsplanering: En entreprenadingenjör skapar och följer upp tidsplaner för projektet. En entreprenadingenjör samordnar leveranser, beställningar, underentreprenörer och personal. En entreprenadingenjör anpassar tidsplanen efter eventuella förändringar eller förseningar i projektet.

 

  • Kommunikation: En entreprenadingenjör är länken mellan platschefen och de olika projektdeltagarna. En entreprenadingenjör kommunicerar tydligt och effektivt med kunder, leverantörer, myndigheter, konsulter och personal. En entreprenadingenjör håller regelbundna möten och informerar om projektets status.

 

  • Kvalitetskontroll: En entreprenadingenjör säkerställer att projektet uppfyller de tekniska och kvalitativa standarderna. En entreprenadingenjör kontrollerar material, utrustning, arbete och dokumentation. En entreprenadingenjör följer upp eventuella brister eller avvikelser och vidtar åtgärder.

 

En entreprenadingenjör är alltså en nyckelperson i en projektgrupp som bidrar till att leverera ett framgångsrikt och hållbart bygg- eller anläggningsprojekt.