Bättre kommunikation och mervärde

Värdefull kunskap ger bättre kommunikation och mervärde.

Goda kunskaper i spelreglerna på entreprenad området är
avgörande för alla parter. Det gäller att bevaka sina rättigheter
och skyldigheter för att få ett plusresultat på sista raden.

Standardavtalen, AB 04 för utförandeentreprenader och ABT 06 för
totalentreprenader, är tillsammans de viktigaste regelverken
som du behöver känna till. Mycket i ABT 06 och AB 04 påverkar dessutom entreprenaden, men även hur AF-delen är skriven.

Kunskapen inom regelverket kan var avgörande.

Vi utbildar er efter era önskemål.

#b3q#b3qconsulting#entreprenadjuridik#avtal#standardavtalen#abt06#ab04#upphandling#inköp#utbildning

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenterade artiklar