ABA99, ABT 06 ?!

🏗️ Byggbranschen kan vara komplex, och rätt kunskap om entreprenadrätt kan göra skillnaden mellan framgång och hinder för ditt projekt. Hos B3Q Consulting AB har vi den expertisen som behövs för att vägleda dig genom djungeln av standardkontrakt.
📜 ABA99 vs. ABT 06 – Vad skiljer dem åt? 📜

🔹 ABA99: Är en standardkontrakt för byggentreprenad, idealisk för projekt där entreprenören utför specifika delar av byggarbetet enligt beställarens instruktioner.

🔹 ABT 06: Är å andra sidan ett standardkontrakt för totalentreprenad, perfekt för mer omfattande projekt där entreprenören ansvarar för hela eller delar av byggprocessen, inklusive material, arbete och ledning.

💼 Med vår förståelse för både ABA99 och ABT 06 kan vi hjälpa dig att navigera genom dessa avtal, oavsett om du är entreprenör eller beställare.

🔑 Vår expertis ger dig mer! 🔑

🌟 b3q Consulting AB förstår de viktigaste skillnaderna mellan ABA99 och ABT 06 på ett lättförståeligt sätt, vilket ger dig den kunskap du behöver för att fatta välgrundade beslut. Och driva projektet i mål.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenterade artiklar